Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Het VEA, de OVAM, Wonen-Vlaanderen en het Departement Omgeving hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. In gevallen waarbij uw persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld met behoud/van de toepassing van de beginselen inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, met name deze die specifiek van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal en/of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd.

U heeft daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

  • U hebt steeds recht van inzage van uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of rectificeren.

  • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Indien er contact wordt opgenomen met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere privacy- vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming (data protection officer – DPO) voor

Meer informatie rond privacy vindt u op: