Over woningkwaliteitswijzer

Met de woningkwaliteitswijzer kunt u nagaan hoe het staat met de kwaliteit van uw woning, en kunt u bekijken hoe u die nog verder kunt verbeteren.

De woningkwaliteitswijzer - een initiatief van Wonen-Vlaanderen - geeft u een beeld van de kwaliteit van uw woning. Via dit handig online instrument krijgt u inzicht in mogelijke problemen in de woning en concreet advies over hoe u er verder mee aan de slag kunt: hoe voorkomt u bepaalde problemen,welke werken zijn nodig om de kwaliteit te verbeteren, bij wie kunt u daarvoor terecht,… Bij elk thema vindt u ook de nodige informatie over de geldende minimale woningkwaliteitsnormen. U kunt snel inzicht krijgen in de aandachtspunten bij het beoordelen van de kwaliteit van uw woning door het invullen van (één of meerdere van) de verschillende korte vragenlijsten.

U kunt de woningkwaliteitswijzer gebruiken vanuit twee verschillende invalshoeken:

  1. Vanuit de verschillende aspecten waarvoor uw woning aan een bepaalde kwaliteit dient te voldoen; via het aspect ‘een vochtvrije woning’ kunt u bijvoorbeeld nakijken of alle wanddelen van uw woning (of een woning die u wenst aan te kopen, …) in orde zijn op het vlak van vocht.
  2. Vanuit de onderdelen die samen uw woning uitmaken: wanden, ruimten en installaties; via het onderdeel ‘de buitenmuren’ kunt u bijvoorbeeld nakijken of de buitenmuren van uw woning (of de woning die u wenst te verhuren, …) voldoen aan alle kwaliteiten die u van een buitenmuur mag verwachten (stabiel, droog, geïsoleerd, afgewerkt).

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende kwaliteitsaspecten en woningonderdelen in de woningkwaliteitswijzer.

Kwaliteitsaspect

Een stabiele woning

Functionele ramen en deuren van de woning

Een vochtvrije woning

Veilige en energiezuinige technische installaties

Een brandveilige woning

Degelijke afwerking van muren, plafonds en vloeren

Valveilige trappen, overlopen en borstweringen

Een comfortabele woning

Een aangenaam binnenklimaat

Een toegankelijke woning en respect voor de persoonlijke levenssfeer

Een energiezuinige woning

Voldoende netto-vloeroppervlakte en afgestemde woningbezetting

Gebruik van onschadelijke materialen

Gebruik en infiltratie van hemelwater

 

Woningonderdeel

Het dak en de buitendakse schouw

De buitenmuren

De ramen en deuren

De binnenmuren

De draagvloeren

De kelder

De trappen, overlopen en borstweringen

De leef- of woonkamer

De slaapkamer(s)

De keuken

De badkamer/doucheruimte

De WC

De technische installatie

De regenwaterinstallatie