Cookieverklaring

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres woningpas@vlaanderen.be.

De OVAM vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik de woningpas kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. De OVAM wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de woningpas worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst de OVAM u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. De OVAM wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de woningpas zoveel mogelijk waarborgen. De OVAM heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.
Dit cookiebeleid is van toepassing op de woningpas.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in de privacyverklaring (in de disclaimer) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.
De OVAM kan de cookieverklaring op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op uw woningpas en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.
Hoe kan u het gebruik van cookies op de woningpas weigeren of beheren?
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de woningpas gebruikt.

Gebruikte cookies

 • Reverse proxy

  • Naam van cookie: VOGANONUSER

  • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op woningpas.vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur

 • Load balancing

  • Naam van cookie: AWSALB

  • Doel: Om gebruik te kunnen maken van sticky load balancing. Hierdoor worden de verzoeken van de gebruiker steeds naar dezelfde server gestuurd, om ze steeds met dezelfde gebruikersgegevens te werken.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Amazon

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Liferay Cookie support

  • Naam van cookie: COOKIE_SUPPORT

  • Doel: Voorkeur instelling om Liferay cookies te bewaren

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Liferay Language

  • Naam van cookie: GUEST_LANGUAGE_ID

  • Doel: Voorkeurstaal eindgebruiker voor Liferay portaal

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Monitoren uptime

  • Naam van cookie: JSESSIONID

  • Doel: monitoring uptime van woningpas.vlaanderen.be via de tool New Relic (newrelic.com)

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: .nr-data.net

  • Ontvangers van de gegevens: New Relic

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Java sessie management

  • Naam van cookie: JSESSIONID

  • Doel: Om aan te geven dat een gebruiker actief gebruik maakt van de website.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Liferay sessie status

  • Naam van cookie: LFR_SESSION_STATE_*

  • Doel: Bevat het tijdsstip waarop de laatste request is verzonden. Wordt gebruikt om een melding weer te geven dat de sessie gaat vervallen.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • WordPress cookie

  • Naam van cookie: WP-COOKIE

  • Doel: Om na te gaan of de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: tot de browser vervalt

 • WordPress username

  • Naam van cookie: wp-username

  • Doel: Om de voornaam van de ingelogde gebruiker weer te geven in de header.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: tot de browser vervalt

 • Liferay sessie management

  • Naam van cookie: session

  • Doel: Bevat de Liferay session ID.

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid

  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid

  • Geldigheid: duur van de sessie

 • Meten van gebruikersbezoek

  • Naam van cookie: _ga, _gid, _gat en gaClientId

  • Doel: Het gebruikersbezoek op woningpas.vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde gemeten om het informatieaanbod op woningpas.vlaanderen.be te optimaliseren. De analytics cookies wordt via de Global header en footer widget op woningpas.vlaanderen.be geplaatst. De global header en footer zijn de horizontale balken die u boven- en onderaan deze website vindt. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen

  • Website: woningpas.vlaanderen.be

  • Cookie(s) geplaatst door: De analytics cookies worden geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtsreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.

  • Ontvangers van de gegevens: Google

  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar