Cookieverklaring

Wie verwerkt uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?

Het VEKA, de OVAM, Wonen in Vlaanderen en Omgeving respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens in. Wij werken aan interactieve diensten op uw maat. Deze website hanteert cookies en vergelijkbare technologieën om dit mogelijk te maken. Hieronder informeren wij u over welke cookies en vergelijkbare technologieën wij gebruiken en waarom wij deze gebruiken. Verder lichten we toe hoe u als gebruiker het gebruik ervan kunt controleren. Deze cookieverklaring weerspiegelt het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming bij het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën van: 

 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (hierna: VEKA) gevestigd te Graaf-de-Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1210 Brussel en met ondernemingsnummer 0316.380.841;
 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna: OVAM) gevestigd te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0842.399.963;
 • Het Agentschap Wonen in Vlaanderen (hierna: Wonen in Vlaanderen), gevestigd te Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel en met ondernemingsnummer 0316.380.841;
 • Het Departement Omgeving (hierna: Omgeving), gevestigd te Graaf-de-Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1210 Brussel en met ondernemingsnummer 0316.380.841.

Als u algemene vragen hebt over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, opmerkingen of suggesties of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) door te mailen naar:

Hoe beperkt, weigert of verwijdert u het gebruik van cookies?

Als bezoeker kunt u cookies beperken, weigeren en verwijderen op verschillende wijzen:

 • Navigeer in de incognitomodus;
 • Configureer uw browser-instellingen;
 • Installatie van extensies of add-ons; en
 • Gebruik een browser die uw privacy beschermt.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. 

1. Navigeer in de incognitomodus

U kunt onder meer navigeren in de “incognitomodus” die beschikbaar is in de meest gebruikte browsers voor pc of mobiele apparaten (zoals Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari en Opera).

Deze browsers wissen de navigatiegegevens (wachtwoord, cookies, formulieren, cache-inhoud en de verschillende geschiedenislijsten) wanneer u de browser sluit. Daarmee voorkomt u dat er trackinggegevens over uw surfgedrag achterblijven op uw computer (of mobiele apparaat) wanneer u stopt met internetten. Met de incognitomodus verhindert u dus niet dat er tijdens het navigeren cookies worden geplaatst en gelezen, en evenmin worden de tracking gegevens gewist die na eerdere internetsessies zijn achtergebleven. Daarvoor kunt u gebruikmaken van andere mogelijkheden die browsers bieden.

2. Configureer uw browser-instellingen

In de configuratie-instellingen van de browser kunt u permanent toestemming geven voor het in de toekomst opslaan en lezen van cookies op uw apparaat of dit permanent weigeren. Hoe specifiek die keuze kan zijn (cookies van derden, first-party cookies, bewaartermijn, enzovoort) hangt af van de gebruikte browser en het besturingssysteem.

De keuze heeft geen gevolgen voor informatie die reeds is opgeslagen, maar kan dat wel hebben voor de gegevens van de verbinding met bepaalde websites, waardoor bepaalde functies niet meer werken en opnieuw verbinding moet worden gemaakt met deze websites of opnieuw moet worden ingelogd.

U kunt ook in uw configuratie-instellingen de navigatiegegevens wissen die reeds op uw apparaat staan (waaronder cookies).

Afhankelijk van de browser is het mogelijk om gegevens te wissen op grond van ouderdom, aard en/of bezochte website. Het is niet bij alle browsers mogelijk om een gedetailleerd overzicht te krijgen van opgeslagen cookies en om ze afzonderlijk te verwijderen.

Enkele browsers met verdere uitleg:

3. Installeer extensies of add-ons

U kunt op uw computer extensies en add-ons installeren die via uw browser toegankelijk zijn om u te helpen bij het beheren van cookies en andere trackers en om inbreuken op uw privacy te voorkomen.

4. Gebruik van een browser die de privacy van de gebruiker beschermt

Op mobiele apparaten (Android en iOS) kunt u een browser installeren die uw privacy beter beschermt (een privacy browser).

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?

We verwerken uw persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën als u gebruik maakt van onze website of mobiele toepassing, diensten aanvraagt of contact met ons opneemt. Wij plaatsen en beheren de functionele cookies vanaf uw eerste bezoek aan de website. Voor wat betreft de niet-functionele cookies zullen wij voorafgaand uw geïnformeerde, vrije en specifieke toestemming vragen. Eens wij een geldige toestemming hebben gekregen van u voor het plaatsen van de niet-functionele cookies, pas dan zullen wij de niet-functionele cookies activeren.

Welke gegevens verwerken wij over u?

We verzamelen uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën. Dat zijn de gegevens die ons toelaten om u rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks te identificeren. Net omdat deze gegevens kwalificeren als persoonsgegevens is de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in de privacyverklaring onverminderd van toepassing op de verwerking door de cookies en vergelijkbare technologieën. Klik hier voor de privacyverklaring.

Hoe verkrijgen wij uw toestemming?

Wij verkrijgen uw toestemming voor de niet-functionele cookies aan de hand van een cookiebericht dat onmiddellijk en duidelijk zichtbaar is op de ontvangstpagina, daar kan u toestemming geven per doeleinde van de cookie. Ook is er in het cookiebericht een hyperlink voorzien naar deze cookieverklaring voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Uw cookie wordt permanent bijgehouden in de browser waarmee u de toestemming verleend hebt. U kan deze te allen tijde verwijderen via de cookie instellingen van uw browser. Wij plaatsen geen niet-functionele cookies op uw computer of mobiel apparaat zonder uw voorafgaande toestemming. 

Hoe oefent u uw rechten uit?

Voor een uitgebreide en algemene uitleg met betrekking tot de uitoefening van uw rechten verwijzen wij naar de privacyverklaring. Zie hier voor meer informatie.

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of applicatie tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Wie plaatst deze cookies? Servers van de websites of applicaties die u bezoekt of servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies vergemakkelijken over het algemeen uw interactie met de website of applicatie. Ook kunnen deze cookies u helpen (sneller te) navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

De soorten cookies?

Functioneel en niet-functioneel 

Vooreerst maken we in de praktijk een onderscheid tussen de functionele en niet-functionele cookies. Het onderscheid is belangrijk omdat u voor het ene toestemming moet geven en voor het andere niet. De functionele cookies zijn vrij van toestemming. De niet-functionele cookies vereisen daarentegen een vrije, specifieke, geïnformeerde en voorafgaande toestemming.

Functionele cookies:

 • In de volksmond spreekt men van de strikt noodzakelijke, essentiële of functionele cookies:
  • Het gaat over de cookies die: 
   • strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de communicatie tussen u en de website of de applicatie; en 
   • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een dienst van de informatiemaatschappij.
  • Voorbeelden van functionele cookies zijn onder andere cookies voor gebruikersinput, authentificatiecookies, beveiligingscookies, cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface, flashcookies, load balancing cookies, … 

Niet-functionele cookies:

 • Analytische cookies (analytical cookies) zijn erop gericht om informatie te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website of de applicatie door de gebruikers ervan. Dit kan onder andere inzichten opleveren over de bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van een bezoek, de manier waarop een bezoeker op de website is terechtgekomen, e.d.m. … De gegevens die analytische cookies genereren kunnen voor de websitehouder zelf anoniem, gepseudonimiseerd of geïdentificeerd zijn. Dat is afhankelijk van het gebruik van de soort cookie alsook van de instellingen van de websitehouder. Sommige analytische cookies kunnen als functionele cookies beschouwd worden, maar dat is uitzonderlijk.
 • Advertentie cookies (tracking, advertising of targeting cookies) verzamelen persoonsgegevens over het surfgedrag van de bezoeker met als doel het opbouwen van een online profiel van de gebruiker van de websites of applicaties om reclame of inhoud te kunnen vertonen die binnen de interessesfeer valt van de gebruiker. Deze cookies kunnen een vorm van geautomatiseerde besluitvorming uitmaken. Dit is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het geval.
   

Wie plaatst ze?

Vervolgens is er bij het gebruik van cookies ook een onderscheid te maken naargelang welke partij de cookies plaatst en beheert:

 • Eerstepartijcookies (first party cookies) zijn de cookies die de houder van de website plaatst en beheert en zijn specifiek voor de bezochte website of applicatie. Deze cookies kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 • Derdepartijcookies (third party cookies) zijn de cookies die een derde partij plaatst en beheert op de website van een andere eigenaar, denk maar aan onder andere Facebook, Google, YouTube, … Deze derde partijen plaatsen deze cookies als u een website bezoekt of applicatie gebruikt. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen voor de houder van de website geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of geïdentificeerd zijn. Dit is afhankelijk van de eigen instellingen of de instellingen bij de derde partij. Derdepartijcookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bijvoorbeeld door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

Hoe lang blijven de cookies actief?

Tot slot is er ook een onderscheid te maken op basis van de duurtijd van de cookies, er zijn namelijk tijdelijke en permanente cookies:

 • Tijdelijke cookies (session cookies) zijn tijdelijk opgeslagen in de browser of de applicatie. Als u de browser of de applicatie afsluit, worden deze tijdelijke cookies automatisch gewist.
 • Permanente cookies (persistent cookies) blijven op uw computer of mobiele apparaat staan totdat de cookies verstreken zijn, een nieuwe versie van de cookies is geïnstalleerd of tot u ze manueel verwijdert. Komt u terug naar dezelfde website of applicatie? Dan herkent men u aan de hand van de eerder geplaatste cookies.

Welke cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken wij op deze website?

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die deze website gebruikt:

 • Reverse proxy:
  • Naam van cookie: VOGANONUSER;
  • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op woningpas.vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur.
 • Load balancing:
  • Naam van cookie: AWSALB;
  • Doel: Om gebruik te kunnen maken van sticky load balancing. Hierdoor worden de verzoeken van de gebruiker steeds naar dezelfde server gestuurd, om zo steeds met dezelfde gebruikersgegevens te werken;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Amazon;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Liferay Cookie support:
  • Naam van cookie: COOKIE_SUPPORT;
  • Doel: Voorkeursinstelling om Liferay cookies te bewaren;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Liferay Language:
  • Naam van cookie: GUEST_LANGUAGE_ID;
  • Doel: Voorkeurstaal eindgebruiker voor Liferay portaal;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Monitoren uptime:
  • Naam van cookie: JSESSIONID;
  • Doel: monitoring uptime van woningpas.vlaanderen.be via de tool New Relic (newrelic.com);
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: .nr-data.net;
  • Ontvangers van de gegevens: New Relic;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Java sessie management:
  • Naam van cookie: JSESSIONID;
  • Doel: Om aan te geven dat een gebruiker actief gebruik maakt van de website;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Liferay sessie status:
  • Naam van cookie: LFR_SESSION_STATE_;
  • Doel: Bevat het tijdstip waarop de laatste request is verzonden. Wordt gebruikt om een melding weer te geven dat de sessie gaat vervallen;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Woningpas cookie:
  • Naam van cookie: WP-COOKIE;
  • Doel: Om na te gaan of de gebruiker de cookies heeft geaccepteerd;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be.
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Woningpas username:
  • Naam van cookie: wp-username;
  • Doel: Om de voornaam van de ingelogde gebruiker weer te geven in de header;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Liferay sessie management:
  • Naam van cookie: session;
  • Doel: Bevat de Liferay session ID;
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid;
  • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid;
  • Geldigheid: duur van de sessie.
 • Meten van gebruikersbezoek:
  • Naam van cookie: _ga, _gid, _gat en gaClientId;
  • Doel: Het gebruikersbezoek op woningpas.vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op woningpas.vlaanderen.be te optimaliseren. De analytische cookies worden via de Global header en footer widget op woningpas.vlaanderen.be geplaatst. De global header en footer zijn de horizontale balken die u boven- en onderaan deze website vindt. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen;
   • Werd er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten op 24 april 2020;
   • Werd het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
   • Werd 'gegevens delen' uitgezet;
   • Wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Website: woningpas.vlaanderen.be;
  • Cookie(s) geplaatst door: De analytische cookies worden geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google Analytics object om zelf ClientID's aan te maken;
  • Ontvangers van de gegevens: Google;
  • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar.

Algemene informatie

Wij hebben elk moment het recht om de cookieverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden wij altijd via uw Woningpas en gelden vanaf het moment dat we deze bekendmaken.